Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Zajmovi GSKG-a s uvjetima financiranja (1.4.2019)

U suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d. kao našim poslovnim partnerom osiguravamo sredstva za financiranje investicijskog održavanja stambenih zgrada u gradu Zagrebu.
 
VRSTE ZAJMOVA KOJE NUDIMO:
 
KRATKOROČNI ZAJAM IZ SREDSTAVA GSKG-a
Za financiranje radova koji imaju karakter hitnih popravaka, male radove i pokriće negativnog salda pričuve može se odobriti kratkoročni zajam iz sredstava GSKG-a suvlasnicima koji na računu pričuve nemaju dovoljno sredstava ili imaju negativan saldo, uz sljedeće uvjete:
 
1. visina zajma do iznosa tromjesečne pričuve planirane godišnjim programom upravljanja za hitne i male popravke odnosno iznosa negativnog salda
2. rok povrata sredstava do 12 mjeseci
3. godišnja kamatna stopa prema posebnoj odluci GSKG-a, KAMATNA STOPA 5,00%
4. suglasnost da GSKG ima pravo na prvenstveno namirenje otplate zajma iz sredstava pričuve, prije isplate ostalih troškova
5. izjavu o odricanju prava na otkaz ili raskid ugovora o upravljanju 2 godine dulje od isteka roka otplate zajma.

Potrebu korištenja kratkoročnog zajma utvrđuje tehnički referent na PS koji priprema prijedlog ugovora o kratkoročnom zajmu kojim se uređuju međusobna prava i obveze suvlasnika i GSKG-a.
Ugovor, potpisan po predstavniku suvlasnika, tehnički referent dostavlja Povjerenstvu za odobrenje zajmova, koje ga nakon odobrenja dostavlja voditelju GSKG-a na potpis.

DUGOROČNI ZAJAM IZ SREDSTAVA GSKG-a
Za financiranje radova na održavanju zgrade, pokriće manipulativnih troškova i troškova nadzora kao i pokriće negativnog salda. Suvlasnicima se odobrava zajam iz sredstava GSKG-a uz sljedeće uvjete:
 
1. rok povrata od 12-24 mjeseca, prema odluci suvlasnika
2. godišnja kamatna stopa u skladu s posebnom odlukom  GSKG-a, KAMATNA STOPA 5,00%
3. suglasnost da GSKG-a ima pravo na prvenstveno namirenje otplate zajma iz sredstava pričuve, prije isplate ostalih troškova te pravo povećanja pričuve ukoliko sredstva pričuve nisu dostatna za namirenje
4. izjavu o odricanju prava na otkaz ili raskid ugovora o upravljanju 2 godine dulje od isteka roka otplate zajma, osim zbog neispunjenja.

Ako se odobrava zajam za pokriće negativnog salda i nastavno zajam za financiranje  radova, tada se u zajmu za pokriće negativnog salda planiraju i sredstva za pokriće manipulativnih troškova i troškova nadzora. Ukoliko na računu zgrade nedostaju samo sredstva za pokriće navedenih troškova,  zajam se odobrava samo u tu svrhu.
 
DUGOROČNI ZAJAM IZ SREDSTAVA GSKG-a za radove
Za financiranje radova na održavanju zgrade, pokriće manipulativnih troškova i troškova nadzora. Suvlasnicima se odobrava zajam iz sredstava GSKG-a uz sljedeće uvjete:
 
1. rok povrata od 36-60 mjeseci, prema odluci suvlasnika
2. godišnja kamatna stopa u skladu s posebnom odlukom GSKG-a, KAMATNA STOPA 3,00%
3. suglasnost da GSKG-a ima pravo na prvenstveno namirenje otplate zajma iz sredstava pričuve, prije isplate ostalih troškova te pravo povećanja pričuve ukoliko sredstva pričuve nisu dostatna za namirenje
4. izjavu o odricanju prava na otkaz ili raskid ugovora o upravljanju 2 godine dulje od isteka roka otplate zajma, osim zbog neispunjenja.
5.  manipulativni troškovi 2,5%
 
ZAJAM IZ SREDSTAVA POSLOVNE BANKE REALIZIRAN PUTEM GSKG-A
Za financiranje radova na održavanju zgrade suvlasnicima se može odobriti zajam iz sredstava poslovne banke putem upravitelja, uz sljedeće uvjete:
 
1.  rok povrata 36-180 mjeseci, prema odluci suvlasnika
2.  godišnja kamatna stopa i naknada za obradu u skladu s posebnom odlukom  poslovne banke, kunski zajmovi, promjenjiva kamatna stopa, TRENUTNA KAMATNA STOPA 2,40%
3.  suglasnost da GSKG ima pravo na prvenstveno namirenje otplate zajma iz sredstava pričuve, prije isplate ostalih troškova te pravo povećanja pričuve ukoliko sredstva pričuve nisu dostatna za namirenje
4.  izjavu o odricanju prava na otkaz ili raskid ugovora o upravljanju 2 godine dulje od isteka roka otplate zajma, osim zbog neispunjenja.
5.   manipulativni troškovi 2,5%
 
Prednost pri odobravanju sredstava imaju zgrade:
  • za radove  po rješenju građevinske inspekcije u zgradi s većom površinom
  • koji imaju veći postotak naplate pričuve, najmanje 80%
  • koji nude veće vlastito učešće u financiranju
  • koji su ranije podnijeli zahtjev za dodjelu sredstava
  • koji u okviru ostalih uvjeta, izvedenim radovima izbjegavaju nastanak veće štete
Minimalno učešće suvlasnika u financiranju iznosi:
  • za sanaciju krovova, konstruktivnih elemenata i dimnjaka 5 -10%
  • za sanaciju fasada, popravke i remont dizala, rekonstrukciju kotlovnica 10-15%
  • za popravke instalacija 15-20%
  • za popravke stolarije i limarije 20-25%
 
Za realizaciju zajma, pored navedenih uvjeta suvlasnici moraju usvojiti Godišnji program upravljanja s planiranim radovima i uvrštenim iznosom traženog zajma jer je on sastavni dio programa.
Sve dodatne informacije o financiranju putem zajam a možete dobiti u Odjelu ugovaranja i marketinga, Savska cesta 1, kontakt broj: 01/4565-906, 01/4565-952.