Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Misija, vizija, strategija i ciljevi tvrtke

U SLUŽBI ZAGREBA I ZAGREPČANA
 
S ovom vizijom GSKG djeluje i razvijati se u gradu Zagrebu i njegovoj okolici kao metropoli Republike Hrvatske, bogatoj sadržajima humanog stanovanja, rada, zaštićenih prirodnih ljepota i resursa.
 
Misija
 
U ostvarivanju ove vizije, naša je uloga pomagati razvoju grada i njegove okolice u području unapređivanja kulture stanovanja.
 
Tako u svojstvu javne osobe promičemo i savjetujemo politiku i standarde nove stambene i poslovne gradnje, nastojeći prenijeti najbolju praksu i iskustva održavanja nekretnina po kriterijima sigurnosti, trajnosti, funkcionalnosti, privlačnosti, udobnosti i ekoloških vrijednosti objekata, te troškova njihova održavanja.
 
GSKG je centar znanja i iskustva za upravljanje i održavanje nekretnina koji okuplja i vodi mrežu specijaliziranih izvođača radova te ih angažira kao svoje dobavljače na održavanju zgrada i objekata komunalne infrastrukture.
 
Kao najveći upravitelj zgradama u Hrvatskoj neprekidno prati kretanja na tržištu, educira i savjetuje korisnike svojih usluga, vlasnike i suvlasnike nekretnina u korištenju suvremenih tehnologija i proizvoda za gradnju i održavanje nekretnina, osiguravajući pristupačnost korištenja svojih usluga kroz posebne programe i uvjete.
 

GSKG ostvaruje svoju misiju tako što djeluje planski i po potrebi interventno, na zgradama i objektima pod svojom upravom.
 
U našim uslugama pružamo najvišu razinu kvalitete, profesionalnosti i tehničke osposobljenosti, promičući partnerski odnos i s korisnicima naših usluga i s našim dobavljačima, uz uzajamno poštivanje i uvažavanje, transparentnost, stabilnost i sigurnost u radu.
 

Djelujemo tako da neprekidno ostvarujemo pozitivne rezultate poslovanja, dobit i rast temeljnog kapitala, uz razvoj vlastitih kapaciteta, usluga i sposobnosti, i poštivanje zakonskih  propisa, neprekidno nastojeći ostvariti i dogovorena očekivanja vlasnika i zadovoljstvo korisnika naših usluga.
 
Naš ugled vodećeg pružatelja usluga upravljanja nekretninama je neupitan, jer prema korisnicima, osim s kvalitetom, nastupamo odgovorno, povjerljivo, pouzdano, organizirano, fer, ljudski i susretljivo, nalazeći za njih najpovoljnija rješenja glede ostvarene vrijednosti naše usluge za novac, a u odnosu na konkurenciju.
 
Koristeći vlastite resurse i evidencije iz područja upravljanja nekretninama GSKG je u stanju i efikasno obavlja usluge naplate najamnina i zakupnina te komunalne i vodne naknade obveznika na teritoriju na kojem djeluje.
 
U svom radu GSKG na imovini s kojom raspolaže pruža primjer najbolje prakse dobrog upravljanja nekretninama, a kadrovskom politikom osigurava prikladnu stručnu i starosnu strukturu radnika za rast sposobnosti Društva kroz ravnopravnost spolova, pribavljanje potrebnih znanja i neprekidan prijenos iskustava u radu s korisnicima.
 
Da bi to ostvarili, zapošljavamo djelatnike koji dijele naše vrijednosti, osiguravamo im motivirajuću  radnu sredinu, informiranost, osobni razvoj i napredovanje, te potičemo njihovu kreativnost, timski rad, stručno usavršavanje i komunikativnost, prepoznajući i za uzvrat nagrađujući njihov osobni doprinos ostvarivanju zadaća i planskih ciljeva GSKG-a.
 
Na taj način GSKG slijedi odrednice učeće organizacije i pri tome poštuje obiteljske vrijednosti, vodeći brigu za sigurnost radnih mjesta svojih radnika i potičući ih na razvoj i puno ostvarivanje njihovih osobnih potencijala.