Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Postupci nabave

Jedan od uvjeta prijave na buduće javne pozive MGIPU-a za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada (kao što je bio i za završeni) je da je zgrada arhitektonska cjelina i ima izrađeno izvješće o energetskom pregledu i certifikat, te glavni projekt energetske obnove.

Ukoliko suvlasnici višestambenih zgrada žele povrat dijela sredstava za izradu energetskog pregleda i certifikata (prije i nakon obnove), glavnog projekta energetske obnove, te stručni nadzor građenja / projektantski nadzor / koordinator zaštite na radu (po budućem javnom pozivu) potrebno je provesti postupak nabave kako je to propisalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u Aneksu 2: Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Postupak odabira izvođača radova energetske obnove višestambenih zgrada nije potrebno provesti prije prijave na javni poziv MGIPU-a, ali se postupak provodi u potpunosti u skladu sa Aneksom 2: Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Za više informacija kontaktirati referenta na područnoj službi.