Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Odjel graditeljstva

Osim niže navedenog Programa obnove pročelja u užoj gradskoj jezgri, Odjel graditeljstva aktivno sudjeluje u realizaciji programa energetske obnove višestambenih zgrada
više...
 


PROGRAM OBNOVE PROČELJA

Koji su koraci do novog pročelja?
  1. suvlasnici predaju Stručnim službama Upravitelja zahtjev za obnovu pročelja
  2. stručne službe procjenjuju stanje pročelja, izrađuju aproksimativan izračun vrijednosti radova, te godišnji program upravljanja sa uračunatim troškovima obnove i mogućnostima otplate iz pričuve
  3. nakon pristanka suvlasnika, naručuje se projekat obnove pročelja, i to isključivo od projektantske kuće koja posjeduje licencu Ministarstva kulture – dopuštenje za rad na objektima u zaštićenoj zoni Grada
  4. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode izdaje suglasnost na dostavljeni projekt
  5. Natječajem se bira izvoditelj radova, također s Licencom Ministarstva kulture
  6. Gradu Zagrebu dostavlja se zahtjev za sufinanciranjem radova, u skladu sa kriterijima iz Programa
  7. po dobivenoj suglasnosti Grada o sufinanciranju, pristupa se zatvaranju financijske konstrukcije za predmetne radove – raspoloživa sredstva sa pričuve ili kreditiranje putem Zagrebačke banke
  8. kada su sredstva u cijelosti osigurana zaključuje se Ugovor o izvođenju radova sa odabranim izvoditeljem
  9. radove nadziru stručne službe GSKG, uz konzervatorski nadzor Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode
Voditelj Odjela graditeljstva
Nada Matić, dipl.ing.građ.
tel. 45 65 815
E-mail: nada.matic@gskg.hr