Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Sektor financijsko računovodstvenih poslova

Unutar ovog sektora su:

Pomoćnik direktora Sektora financijsko računovodstvenih poslova:
Milka Kalić-Raos, mag.oec

Tel.  45 65 851
Fax  48 29 424

E-mail milka.kalic-raos@gskg.hr