Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Sektor pravnih i općih poslova

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji je stupio na snagu 01.01.1997.godine, dotadašnji nositelji stanarskog prava su postali (su)vlasnici nekretnine. Uz određena prava, temeljem tih zakonskih odredbi (prema kojima vlasništvo obvezuje), suvlasnici su postali odgovorni i za zgradu kao cjelinu.
 
Naravno, to je donijelo i niz pitanja i nedoumica. Upravo zato smo naš Sektor pravnih i općih poslova organizirali na način da korisnicima naših usluga kvalitetno i brzo pružimo sve potrebne informacije iz te domene.
 
Tako se unutar sektora nalaze:

Direktor Sektora pravnih i općih poslova
Andrea Markešić, dipl. iur.
andrea.markesic@gskg.hr