Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Odjel za etažiranje i zemljišnoknjižne postupke

Odjel za etažiranje i zemljišnoknjižne postupke je zadužen za usluge pokretanja postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora temeljem Izmjene i dopune Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 153/09) i novog Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upis vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN br. 121/2013)

To obuhvaća:
  • informiranje predstavnika suvlasnika zgrade o pokretanju postupka povezivanja
  • prikupljanje potrebne dokumentacije iz ureda za katastar, zemljišne knjige, gradskih ureda i dr.
  • izradu i potvrđivanje geodetskog elaborata u slučaju da je katastarska čestica formirana u katastru, a promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi
  • prikupljanje vlasničke dokumentacije za vlasnike koji nisu upisani u knjigu položenih ugovora ili zemljišnu knjigu
  • podnošenje prijedloga za provedbu zemljišnoknjižnom sudu

Koordinator odjela
Ljerka Petanjek, dipl.ing.građ.
ljerka.petanjek@gskg.hr
tel 45 65 843

Informacije:
Tel: 45 65 998
Tel: 45 65 880
Tel: 45 65 883