Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Odjel knjigovodstva zgrada

Ovaj odjel obavlja evidentiranje i knjiženje svih poslovnih promjena stambenih zgrada:
  • knjigovodstvo stambenih zgrada s obračunom prihoda i rashoda stambenih zgrada,
  • analitičko knjiženje ostalih troškova i prihoda stambenih zgrada kojima one raspolažu, te izvještavanje o stanju sredstava istih,
  • evidentiranje svih promjena vlasnika stanova s pravnih osoba na nove vlasnike,
  • evidentiranje svih promjena u svezi s udruživanjem stanova (pravne osobe koje su upravljanje i održavanje svojih stanova povjerile Fondu, kao i onih koji su predali stanove prilikom pretvorbe),
  • priprema knjigovodstvenih stavaka za izradu prijedloga za ovrhu temeljem vjerodostojne isprave-izvatka iz ovjerovljenih poslovnih knjiga.
Voditelj odjela:

Milena Petrlić
Milena.petrlic@gskg.hr
Tel: 4565-856