Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Izbor upravitelja zgrade

Stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određeno je da sve zgrade s tri i više stanova moraju imati organiziran način upravljanja nekretninom.

Takav način najjednostavnije je organizirati preko upravitelja, a budući da suvlasnici mnogih novih zgrada još nisu odabrali tko će održavati njihovu nekretninu, kratko ćemo podsjetiti tko može biti upravitelj.

Tako je Zakon definirao da zgradom mogu upravljati isključivo fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti. Kako je osnovni cilj upravljanja zgrade očuvanje i povećanje njezine vrijednosti, odnosno omogućavanja njezinog normalnog funkcioniranja, u slučaju da suvlasnici nisu sklopili ugovor o upravljanju, imenuje se prinudni, odnosno privremeni upravitelj koji će održavati zgradu do sklapanja ugovora o redovnoj upravi.

Uvjeti i načini upravljanja zgradom određeni su međuvlasničkim ugovorom i ugovorom o upravljanju. Prvim su dokumentom definirani odnosi suvlasnika vezano za upravljanje i korištenje nekretnine, odnosno veličinu suvlasničkih dijelova, podatke o upravitelju, visini pričuve, predstavniku suvlasnika…
 
Upravitelj u dogovoru sa suvlasnicima kroz godišnji program upravljanja obavlja sve poslove koji su nužni za normalno funkcioniranje zgrade, uključujući hitne intervencije i nužne radove. Uz tehničku, suvlasnicima također pruža i financijsku podršku kroz povoljno kreditiranje kod većih radova te organiziranu naplatu pričuve, kao i pravnu zastupajući ih pred sudovima i drugim tijelima vlasti. u postupcima koji proizlaze iz upravljanja.