Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Obavijest - konverzija pričuve zgrade iz KN u EUR

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj izvršena je konverzija iznosa ugovorene pričuve zgrade iz kune u EUR.
 
U obračunu su korišteni iznosi ugovorene pričuve po m2 za svaku zgradu, te je taj iznos podijeljen je s fiksnim tečajem konverzije 7,53450. 
Prema čl 14. navedenog Zakona propisan je način zaokruživanja iznosa na dvije decimale na način:
ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan
 
Iznos zaokružen na dvije decimale je iznos pričuve iskazan u EUR/m2
Taj iznos množi se s površinom posebnog dijela u vlasništvu (stana, poslovnog prostora, garaže) i koeficijentom namjene.
Rezultat koji se dobiva je ukupni mjesečni iznos pričuve iskazan u EUR.
 
Molimo suvlasnike koji koriste trajni nalog  za plaćanje pričuve da u banci usklade iznos trajnog naloga sa iznosom pričuve u EUR.