Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Plaćanja i refundacije iz sredstava pričuve zgrade

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Članak 90.), sredstva pričuve  su namjenska sredstva za održavanje zajedničkih dijelova zgrade, te nije dozvoljeno nenamjensko trošenje sredstava pričuve.
Sa računa pričuve zgrade putem isplatnih blagajni MOGU SE REFUNDIRATI npr. troškovi sredstava za čišćenje, žarulje, vijci, baterije, boja za farbanje ili krečenje i sličan sitni potrošni materijal koji se koristi za održavanje zajedničkih dijelova zgrada sukladno usvojenom Godišnjem programu upravljanja. 
Isplata na blagajnama je maksimalno 1.000,00 kn. Račun mora biti ovjeren od strane predstavnika suvlasnika.
Sa računa pričuve zgrade NE MOGU SE REFUNDIDRATI troškovi za npr: tramvajske karte, vreće za smeće (ZG vrećice), vijenci, buketi, svijeće i slično u slučaju smrti nekog od suvlasnika ili nekog drugoga, hrana i piće, usisivači, mikseri, kosilice, lonci, čaše, tanjuri, vješalice, ormari i slično jer bi u tom slučaju sredstva bila potrošena nenamjenski.