Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Obavijest Zagrebačkog holdinga d.o.o. - Jedinstvena uplatnica u digitalnom obliku

Jedinstvenu uplatnicu Zagrebačkog holdinga, koju dobivate kuvertiranu na Vašu adresu slanja,  moguće je dobiti i u digitalnom obliku kroz otvoreni Korisnički pretinac.
 
Nova e-usluga 'Komunalne usluge i naknade'  dostupna je od 10. 01. 2016. u okviru sustava e-Građani u dijelu koji se odnosi na stanovanje i okoliš.
Korištenjem ove usluge  sami odlučujete  na koji način želite nadalje primati jedinstvenu uplatnicu.
Ukoliko istu želite primati samo u digitalnom obliku,  potrebno je odabrati objekt na koji se to odnosi i kliknuti mišem na za to predviđeno polje. Za tako označene objekte u  slijedećem ciklusu obračuna neće se više printati i kuvertirati jedinstvena uplatnica, nego će biti dostavljena u pdf formatu u Vaš korisnički pretinac te na temelju iste možete  provesti plaćanje.
Vjerujemo da ćete biti zadovoljni novom uslugom te da ćete i nadalje podržavati naše napore za poboljšanjem kvalitete usluga koje Vam pružamo !