Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Energetska obnova - javni poziv za izvođače radova

Dana 16.06.2017. objavljujemo ODLUKU O PONIŠTENJU 30 natječaja za odabir Izvođača za radove na energetskoj obnovi višestambenih zgrada.
ODLUKA O PONIŠTENJU je dostupna na slijedećem linku ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI POZIV ZA IZVOĐAČE RADOVA

Dana 05.06.2017. objavljujemo Dokumentaciju o nabavi radova za zgradu na adresi Beethovenova 1,3 za prikupljanje ponuda izvođača radova na energetskoj obnovi.
Rok za dostavu ponuda je 30.06.2017. godine do 14:30 sati.                                                            
Dana 02.06.2017.  objavili smo Izmjenu dokumentacije o nabavi radova za 19 zgrada (za natječaje od 15.05.2017. i 17.05.2017.) za prikupljanje ponuda izvođača radova na energetskoj obnovi višestambenih zgrada.                                                             
Novi rok za dostavu ponuda je 26.06.2017. godine do 14:30 sati.
 
Sve Obavijesti o nabavi i Dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani mogu preuzeti na slijedećem linku: ENERGETSKA OBNOVA - JAVNI POZIV ZA IZVOĐAČE RADOVA               
Ukupno smo objavili 30 natječaja za radove na energetskoj obnovi višestambenih zgrada.
Pozivamo sve zainteresirane da prate našu web stranicu jer će biti još objava Poziva za izvođače radova!   
Dana 30.05.2017. objavljujemo Izmjenu dokumentacije o nabavi radova za 10 zgrada (za 10 natječaja od 08.05.2017.) za prikupljanje ponuda izvođača radova na energetskoj obnovi višestambenih zgrada.                                                               
Novi rok za dostavu ponuda je 19.06.2017. godine do 14:30 sati.
Sve zaprimljene Ponude do prvog roka za dostavu (30.05.2017) se smatraju valjanima. Ukoliko ne zaprimimo izričiti zahtjev za izmjenu od Ponuditelja, smatra se da je predana Ponuda i dalje važeća kao takva.
 
 
Dana 17.05.2017. objavili smo još 6 natječaja i javni poziv za prikupljanje ponuda izvođača radova na energetskoj obnovi višestambenih zgrada.                                                                
Rok za dostavu ponuda je 09.06.2017. godine do 14:30 sati.         
                                                                          
Dana 15.05.2017. objavili smo 13 natječaja i javni poziv za prikupljanje ponuda izvođača radova na energetskoj obnovi višestambenih zgrada                                                                 
Rok za dostavu ponuda je 06.06.2017. godine do 14:30 sati.                                                                     
                                                                             
Dana 08.05.2017. objavili smo 10 natječaja i javni poziv za prikupljanje ponuda izvođača radova na energetskoj obnovi višestambenih zgrada.                                                               
Rok za dostavu ponuda je 30.05.2017. godine do 14:30 sati.