Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Javni poziv za dodjelu novčane pomoći zgradama oštećenim u potresu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je, sukladno Odluci Vlade RH https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_55_1093.html, Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice. 
Detaljnije informacije o pozivu možete vidjeti na slijedećem linku: https://mgipu.gov.hr/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-dodjelu-novcane-pomoci/10829
Prijave se primaju putem sustava e-Građani od 10. lipnja do 31. listopada 2020. godine, a podnošenje prijava provodit će se putem poveznice na stranici MGIPU: https://mgipu.gov.hr/
Podnositelji prijave za višestambene zgrade su Upravitelj zgrade ili predstavnik suvlasnika (uz prilaganje javnobilježnički ovjerene punomoći sa suglasnosti od strane svih ostalih suvlasnika zgrade), ili ovlašteni opunomoćenici podnositelja prijave. 
Za sve upite možete nam se obratiti na kontakt brojeve telefona područnih službi i na brojeve telefona Odjela graditeljstva, Tehnički sektor (Savska 1):  4565- 895, 4565 – 828, 4565 – 907 i 4565-830
 
Što se tiče sufinanciranja nabavke bojlera, potrebno se prijaviti na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  te priložiti svu potrebnu dokumentaciju navedenu u pozivu. 
Važno je istaknuti da suvlasnici stanova samostalno nabavljaju bojlere te provode prijavu na javni poziv za povrat sredstava za kupnju istih. Više informacija na http://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/sufinanciranje_kondenzacijskih_bojlera/
Potvrdu o šteti potrebno je zatražiti na stranici od Grada, temeljem pregleda od strane stručnjaka za brzu procjenu oštećenja, na slijedećem linku https://www.zagreb.hr/sektor-za-gradjenje-i-sanaciju-ostecenih-objekata-/156925