Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Odjel komunalnih poslova

Program održavanja komunalne infrastrukture - javni objekti i uređaji
 
Jedna od djelatnosti GSKG-a je i organiziranje održavanja komunalne infrastrukture – održavanje javnih objekata i uređaja u gradu Zagrebu.
 
Javni objekti i uređaji pod upravljanjem GSKG-a definiraju se godišnjim ugovorom koji se zaključuje s Gradom Zagrebom (Uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet), nakon čega Služba nabave provodi postupak nabave za sklapanje okvirnih sporazuma i godišnjih ugovora za održavanje komunalnih objekata i uređaja, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Nakon toga se zaključuju okvirni sporazumi i pojedinačni ugovori o pružanju usluge održavanja i popravaka komunalnih objekata i uređaja s najpovoljnijim ponuditeljima.
 
GSKG  održava sljedeće objekte KZP-a:
R. broj Javni objekti i uređaji Broj objekata/uređaja
1. Fontane, vrela, vodoskoci 45
2. Pješačka zona i urbana oprema 13
3. Pothodnici s poslovnim prostorima 4
4. Javni sanitarni čvorovi (uključivo 22 prijenosnih eko toaletnih kabina) 49
5. Grički top 1
6. Dizala i podizne platforme (4 dizala i 33 platforme) 37
7. Bukobran Jadranska avenija 1
8. Javno kupalište Diana 1
  UKUPNO OBJEKATA 151


Voditelj Odjela komunalnih usluga
Mladen Veličković, ing.građ.
tel. 45 65 803