Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Odjel komunalnih usluga

Jedna od djelatnosti GSKG-a je održavanje javnih objekata te građevina i uređaja javne namjene na području Grada Zagreba. Ugovor o realizaciji sklapa se temeljem prethodno usvojenog Programa održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba. Planirani trošak održavanja građevina i uređaja javne namjene i poslovnih pothodnika  financira se sredstvima Proračuna Grada Zagreba. Osim održavanja javnih objekata GSKG obavlja svakodnevno izvođenje glasnog pucnja iz Gričkog topa te organizira usluge javnog kupališta „Diana“ 
 
GSKG  održava sljedeće objekte i uređaje javne namjene:
R. broj Građevine i uređaji javne nabave Broj objekata/uređaja
1. Fontane, vrela, vodoskoci 55
2. Pješačka zona i urbana oprema 37
3. Pothodnici s poslovnim prostorima 4
4. Javni sanitarni čvorovi (uključivo 26 prijenosnih kemijskih zahoda) 53
5. Grički top 1
6. Dizala i podizne platforme (4 dizala i 33 platforme) 51
7. Bukobran 1
8. Javno kupalište Diana 1
  UKUPNO OBJEKATA 203


Voditelj Odjela komunalnih usluga
Mladen Veličković, ing.građ.
mladen.velickovic@gskg.hr
tel. 45 65 803