Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Odjel komunalnih usluga

Program održavanja javnih objekata te građevina i uređaja javne namjene
 
Jedna od djelatnosti GSKG-a je i organiziranje održavanja javnih objekata te građevina i uređaja javne namjene na području grada Zagreba
 
Javni objekti te građevine i uređaji javne namjene pod održavanjem GSKG-a definiraju se godišnjim ugovorom koji se zaključuje s Gradom Zagrebom, Uredom za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Služba nabave provodi postupak nabave za sklapanje okvirnih sporazuma i godišnjih ugovora za održavanje komunalnih objekata te građevina i uređaja javne namjene, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Nakon toga se zaključuju okvirni sporazumi i pojedinačni ugovori s najpovoljnijim ponuditeljima.
 
GSKG  održava sljedeće objekte i uređaje javne namjene:
R. broj Građevine i uređaji javne nabave Broj objekata/uređaja
1. Fontane, vrela, vodoskoci 54
2. Pješačka zona i urbana oprema 40
3. Pothodnici s poslovnim prostorima 4
4. Javni sanitarni čvorovi (uključivo 26 prijenosnih kemijskih zahoda) 54
5. Grički top 1
6. Dizala i podizne platforme (4 dizala i 33 platforme) 41
7. Bukobran 1
8. Javno kupalište Diana 1
  UKUPNO OBJEKATA 196


Voditelj Odjela komunalnih usluga
Mladen Veličković, ing.građ.
mladen.velickovic@gskg.hr
tel. 45 65 803