Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Dispečerski centar hitnih popravaka

Dispečerski centar hitnih popravaka jedna je od bitnih službi našeg Tehničkog sektora, koji ima organizirano dežurstvo od 0-24 sata. Njegova temeljna djelatnost je otklanjanje kvarova na vodovodnim instalacijama, kanalizaciji, centralnom grijanju, hidroforima i prepumpnim stanicama.

U navedenim slučajevima suvlasnik kvar prijavljuju dispečerima koji odmah kontaktiraju izvođače radova Hitnih intervencija. Izvođači izlaze na teren u ugovorenom roku (4 sata). Izabrani su po Gradskim četvrtima, a njihov rad nadziru tehnički referenti iz Područnih službi.

(od 0-24h)
tel: 48 29 420,
      48 29 425
e-mail: hitne@gskg.hr