Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Izdana nova rješenja za plaćanje komunalne naknade

 Obračun i obveza plaćanja komunalne naknade propisani su Zakonom o komunalnom gospodarstvu i gradskom Odlukom o komunalnoj naknadi. Komunalna naknada plaća se za sve stambene, garažne i poslovne prostore, a obveza plaćanja svakog obveznika utvrđuje se donošenjem pojedinačnog rješenja.
 
U 2019. godini stupila je na snagu nova Odluka o komunalnoj naknadi, prema kojoj je došlo do promjena u granicama zona, a time i koeficijenata zone koji utječu na sam obračun komunalne naknade.
 
Slijedom navedenog, od ukupno preko 500.000 obveznika, izdana su nova rješenja samo za one obveznike/objekte koji podliježu izmjenama u obračunu.
 
Uz novo rješenje izdane su i uplatnice s novim obračunom komunalne naknade. Uplatnice koje su dostavljene uz rješenje nužno su formirane na puni iznos za svako obračunsko razdoblje, obzirom da moraju biti usklađene s donesenim rješenjem i formiranim zaduženjima u knjigovodstvu koje se vodi za svakog obveznika, na puni iznos obračuna, a ne samo na razliku.
 
Obveznici koji su komunalnu naknadu do sada redovito podmirivali (najčešće u sklopu jedinstvene uplatnice Holdinga), u slučaju da je novom Odlukom iznos naknade povećan, trebat će podmiriti samo razliku, dok se u slučajevima u kojima je iznos naknade umanjen i evidentirana je preplata, obveznik može izjasniti želi li povrat sredstava ili preknjiženje preplate na tekuće/buduće obveze.
 
Uz svako je rješenje dostavljena i obavijest u kojoj se obveznici, radi usklađenja  obveza i uplata, pozivaju da se jave u GSKG - Sektor naplate naknada, mail adresa: info@gskg.hr  s naznakom ”rješenje KN“ ili putem telefona  4565-898 i 4565-938.
 
Isto tako, mogu se javiti i u Holding centar, Ul. grada Vukovara 41 (ponedjeljak – petak 7:30 - 19.30 sati, subotom 8:00 – 12:00), putem telefona 072 500 400, na mail holding.centar@zgh.hr ili u Pokretni ured.