Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Zakupnina

Zakupnina se naplaćuje temeljem sklopljenog ugovora o zakupu, izdavanjem računa i naloga za plaćanje za zakupnike - pravne osobe i fizičke osobe – poslovni prostor i garažni prostor.
Zakonska regulativa:
  • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15, 112/18)
  • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12, 03/18, 6/19, 18/19)
  • Zaključak o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službeni glasnik Grada Zagreba 06/16, 11/16, 13/17)
  • Zaključak o dodjeli gradskih prostora na korištenje (Službeni glasnik 23/15, 26/15, 05/18, 18/18, 26/18)
  • Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (16/15, 5/16, 18/16, 16/17)
Obveza plaćanja zakupnine - mjesečni iznos i način plaćanja za svakog pojedinog obveznika temelji se na sklopljenom Ugovoru o zakupu poslovnog prostora ili garaže.
 
Način i uvjeti davanja u zakup, način korištenja te uvjeti i raskid ugovora o zakupu poslovnog / garažnog prostora kojeg je vlasnik Grad Zagreb, određuju se Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora i Zaključkom o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor koje donosi Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
 
Poslovni i garažni prostor koji je u vlasništvu Grada Zagreba daje se u zakup javnim natječajem kojeg raspisuje Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
 
Zakupnik je dužan plaćati ugovoreni iznos zakupnine u roku utvrđenom ugovorom.
 
Ugovor o zakupu poslovnog ili garažnog prostora u vlasništvu Grada Zagreba, sklapa se na određeno ili neodređeno vrijeme. Može se sklopiti kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.
 
Obveznici koji ne podmiruju zakupninu se opominju (kontinuirano, uz godišnje formiranje opomena), odnosno pokreću se postupci prisilne naplate.