Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Zakupnina

Zakupnina se naplaćuje temeljem sklopljenog ugovora o zakupu, izdavanjem računa i naloga za plaćanje za zakupnike - pravne osobe i fizičke osobe – poslovni prostor i garažni prostor.

Zakonska regulativa:

  • Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15)
  • Odluka o zakupu poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12)
  • Zaključak o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službeni glasnik Grada Zagreba 01/14, 12/15)
  • Zaključak o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje (Službeni glasnik 05/12, 15/12, 16/12, 6/13, 22/13, 03/14,12/15)
Obveza plaćanja zakupnine - mjesečni iznos i način plaćanja za svakog pojedinog obveznika temelji se na sklopljenom Ugovoru o zakupu poslovnog prostora ili garaže.
 
Način i uvjeti davanja u zakup, način korištenja te uvjeti i raskid ugovora o zakupu poslovnog / garažnog prostora kojeg je vlasnik Grad Zagreb, određuju se Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora i Zaključkom o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor koje donosi Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
 
Poslovni i garažni prostor koji je u vlasništvu Grada Zagreba daje se u zakup javnim natječajem kojeg raspisuje Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
 
Zakupnik je dužan plaćati ugovoreni iznos zakupnine u roku utvrđenom ugovorom.
 
Ugovor o zakupu poslovnog ili garažnog prostora u vlasništvu Grada Zagreba, sklapa se na određeno ili neodređeno vrijeme. Može se sklopiti kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.
 
Obveznici koji ne podmiruju zakupninu se opominju (kontinuirano, uz godišnje formiranje opomena), odnosno pokreću se postupci prisilne naplate.