Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Najamnina

Najamnina se naplaćuje temeljem sklopljenog ugovora o najmu stana, izdavanjem naloga za plaćanje, objedinjeno s komunalnom naknadom i naknadom za uređenje voda.

Zakonska regulativa:
  • Zakon o najmu stanova (Narodne novine 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18)
  • Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine 40/97 i 117/05)
  • Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (Službeni glasnik Grada Zagreba 02/99, 26/09, 13/12, 25/13)
  • Odluka o najmu stanova (Službeni glasnik 22/09, 03/12, 15/12, 22/13, 26/14)
  • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (Narodne novine 66/98)

 
Obveza plaćanja najamnine te visina mjesečnog iznosa temelji se na Zakonu o najmu stanova te Ugovoru o najmu stana kojim se uređuju međusobni odnosi ugovornih strana.
 
Najamnina za stanove u vlasništvu Grada Zagreba naplaćuje se temeljem Ugovora o najmu, izdavanjem naloga za plaćanje objedinjeno s komunalnom i naknadom za uređenje voda.
 
Najamnina koju za korištenje stana plaća najmoprimac može biti:

  • zaštićena najamnina,
  • slobodno ugovorena najamnina.

Obveznici koji ne podmiruju najamninu opominju se odnosno pokreću se postupci prisilne naplate.