Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

NOVI JAVNI POZIV GRADA ZAGREBA ZA SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Grad Zagreb je raspisao novi javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada
Ključne novine, proizišle iz Odluke koju je Gradska skupština usvojila 21.3.2017 (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/2017) su:
  • cijeli grad je jedna zona tako da se obnova uličnog pročelje sufinancira s 80%, a ostala pročelja sa 60% vrijednosti radova
  • na pročeljima koja su vidljiva s javne površine izvode se antigrafitni premazi
  • kao mjeru zaštite od grafita suvlasnici mogu odabrati i ugradnju kamera koje se također sufinanciraju prema modelu. Grad u ovom slučaju sufinancira nabavu kamera i uređaja za snimanje, a trošak radova instalacije uređaja snose suvlasnici
  • predstavnici suvlasnika ili upravitelji višestambenih zgrada koji su se prijavili na Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada na temelju Zaključka o namjeri sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (Službeni glasnik Grada Zagreba  21/16) ne moraju ponovo podnositi prijavu za iskazivanje interesa
 
Sve potrebne informacije suvlasnici mogu dobiti i u Call centru na broj 0800 1773, putem elektronske pošte obnova-procelja@zagreb.hr te u nadležnoj područnoj ispostavi (za zgrade koje su na upravljanju GSKG-a).
 
Javni poziv raspisuje se na rok od 45 dana.