Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Novi Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi

 6.01.2019. godine u Narodnim novinama br. 5/2019 objavljen je novi Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi. Novim Pravilnikom određeni su prioriteti te rokovi za provođenje sigurnosnih zahtjeva na dizalima, a također i nedostaci koji bitno narušavaju sigurnost korisnika pa stoga zahtijevaju stavljanje dizala izvan upotrebe.  
Kao i Pravilnikom iz 2010. godine  i novim je definirano poboljšanje sigurnosti postojećih dizala koja su ugrađena do 31. ožujka 2006. godine. Preostale opasnosti, odnosno zaštitne mjere za otklanjanje istih utvrđuju ovlaštene organizacije prilikom prvog redovnog pregleda dizala od stupanja na snagu novog Pravilnika. 
Ukoliko vlasnici dizala u zadanim rokovima ne osiguraju ispunjenje zahtjeva ovlaštena organizacija privremeno će staviti dizalo van uporabe (isključiti pogon dizala).
Od bitnih novosti u području poboljšanja sigurnosti dizala u uporabi, a potom i u području obveza i odgovornosti vlasnika, održavatelja i ovlaštenih organizacija za pregled dizala izdvajamo slijedeće:
  • Prema Dodatku I. točki 71. ovog Pravilnika sva dizala moraju imati instaliran uređaj za alarmiranje u nuždi koji osigurava dvosmjernu govornu vezu sa stalnim kontaktom sa službom spašavanja, a rok za provedbu ovog zahtjeva je tri godine od dana redovnog pregleda dizala obavljenog nakon stupanja na snagu novog Pravilnika. Spašavanje iz dizala u pravilu obavlja u ime vlasnika održavatelj dizala, a može ga obaviti i druga fizička osoba osposobljena za spašavanje, čiju osposobljenost provjerava ovlaštena organizacija te izdaje pisanu potvrdu s identifikacijskim brojem dizala i ista vrijedi godinu dana.
  • Prema Dodatku II. točki 34. Pravilnika ukoliko su na dizalu obavljene neke od promjena ili zamjena iz članka 5. Pravilnika, a nakon toga nije obavljen izvanredni pregled dizala od strane ovlaštene organizacije, ista je obvezna prilikom prvog sljedećeg redovnog pregleda dizalo staviti izvan uporabe i o tome izvijestiti nadležnu inspekciju. Također prema članku 4. stavku 2. vlasnik dizala mora osigurati izvanredni pregled dizala i zahtjev dostaviti u pisanom obliku s naznakom održavatelja dizala, odnosno izvođača radova na dizalu i razlogom izvanrednog pregleda te priložiti svu potrebnu dokumentaciju uključujući i dokumentaciju iz članka 4. stavka 4. navedenog Pravilnika (procjenu rizika odnosno izračune sigurnosti).