Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Dostava elektroničkog računa

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (N.N. 94/2018), obavještavamo vas da GSKG d.o.o., kao obveznik javne nabave, od 1. srpnja 2019.g. ne smije više zaprimiti niti jedan papirnati račun jer po istome više nećemo moći postupiti. To znači da račun koji stigne u
papirnatom obliku neće moći biti plaćen.
Stambene zgrade odnosno suvlasnici nisu obveznici javne nabave, a samim time isti nisu niti obveznici  zaprimanja / izdavanja elektroničkih računa (sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi). Račune za stambene zgrade potrebno je ispostavljati, kao i do sada, papirnatom obliku na način da se u naslovu obavezno navede stambena zgrada, i to - stambena zgrada (adresa) po upravitelju Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.