Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Obveza registracije djelatnosti čišćenja stambenih zgrada

Obavještavamo sve suvlasnike/ predstavnike suvlasnika i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost čišćenja stambenih zgrada da su sukladno članku 6.  Zakona o zabrani sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011 i 66/2019.) dužni navedeno prijaviti putem obrasca u odgovarajućem Uredu za gospodarstvo prema prebivalištu fizičke osobe.Za registrirana sporedna zanimanja izdaje se rješenje o upisu sporednog zanimanja i odobrenje (u formi iskaznice).Ukoliko na stambenoj zgradi djelatnost čišćenja obavlja fizička osoba koja nema navedeno Rješenje o upisu u sporedno zanimanje, prekršajnu odgovornost snose čistačica, predstavnik suvlasnika i upravitelj. Molimo predstavnike suvlasnika da o navedenom vode računa jer Evidencija sporednih zanimanja nije objavljena on line i jedina provjera se može izvršiti uvidom u navedene dokumente ili traženjem potvrde Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Odsjek za obrtni registar, evidenciju kolektivnih ugovora i registar udruga sindikata i poslodavaca (za fizičke osobe s prebivalištem u Gradu Zagrebu).
Više informacija
Fizičke osobe sa prebivalištem izvan Grada Zagreba, molimo da se obrate nadležnom tijelu prema svom mjestu prebivališta.