Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM

U nastavku donosimo detaljne informacije, upute i aktualnosti vezano uz obnovu zgrada oštećenih potresom

Srpanj 2021

Broj ukupno primljenih Rješenja za privremenu pomoć i podaci o poslanim obrascima
Podaci o prijavama MPGI do 2.7.2021.
 Svibanj 2021


Broj ukupno primljenih Rješenja za privremenu pomoć i podaci o poslanim obrascima
Podaci o prijavama MPGI do 21.5.2021.
 Za konstruktivnu obnovu (obrazac 2) predana su 82 zahtjeva, a zaprimljeno je 12 odluka.

Travanj 2021
 
Povećanje novčane pomoći sa 12.000,00kn na 16.000,00 po posebnom dijelu
 
Vlada je 1. travnja 2021. godine donijela Odluku kojom se novčana pomoć za sanaciju krovišta, zabatnih zidova, dimnjaka, stubišta i dizala sa dosadašnjih 12.000 kuna povećava na 16.000 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade, odnosno na 25.000 kuna po obiteljskoj kući ukoliko nema više posebnih dijelova.Svi oni koji su novčana sredstva već dobili mogu tražiti refundaciju troška do tog iznosa uz podnošenje zahtjeva (na obrascu 5) i u tom zahtjevu se pozvati na KLASU Rješenja po kojem je isplaćen prethodni iznos od 12.000 kuna. Nije potrebno prikupljati dodatnu dokumentaciju.
 
Više informacija na:
 
Za sve upite vezane uz pripremu dokumentacije i predaju zahtjeva nadležnom ministarstvu molimo da se obratite tehničkim referentima područnih službi zaduženim za vašu zgradu.

Broj ukupno primljenih Rješenja za privremenu pomoć i podaci o poslanim obrascima
Podaci o prijavama MPGI do 16.4.2021.
 
 

Ožujak 2021
 
Broj ukupno primljenih Rješenja za privremenu pomoć i podatke o poslanim obrascima
Podaci o prijavama MPGI do 5.3.2021.Zahtjeva za konstruktivnu obnovu (obrazac 2) predano je za 9 zgrada
Po obrascu 5 ( nastavak- privremena pomoć) prijavljeno je 7 zgrada u iznosu od 983.090,00 kn. 


Veljača 2021

Novi Program mjera i novi obrasci zahtjeva za obnovu potresom oštećenih zgrada
 
Na stranicama nadležnog ministarstva, objavljeni su novi pojednostavljeni obrasci i novi Program mjera.
Istima je sada uključena mogućnost prijave i uslijed potresa 28. i 29.12.2020.
 
Detaljnije na:
https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/graditeljstvo-98/obrasci-zahtjeva-za-obnovu-potresom-ostecenih-zgrada-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-i-zagrebacke-zupanije-osim-opcina-kravarsko-i-pokupsko/11546
 
Obrasci koje može, u dogovoru sa suvlasnicima, podnijeti upravitelj (izmijenjeni brojevi obrazaca) i novi rokovi podnošenja zahtjeva:
 • Obrazac 2c - zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade ili poslovne zgrade  – rok do 31. prosinca 2027. za konstrukcijsku obnovu zgrade, rok do 31. prosinca 2030. za cjelovitu obnovu zgrade
 • Obrazac 3 - zahtjev za uklanjanje potresom uništene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće – rok do 31. prosinca 2021.
 • Obrazac 5 - zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće – rok predaje do 30.12.2021.
 • Obrazac 6 - zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade ili obiteljske kuće - rok do 31. prosinca 2027.
 • Obrazac 8 - zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade ili obiteljske kuće – rok do 30. lipnja 2021.
Siječan 2021
 
Zakonom o obnovi i Prvim programom mjera propisani su svi potrebni uvjeti, dokumentacija i rokovi za prijavu potresom oštećenih zgrada za:
 • obnovu postojeće potresom oštećene zgrade (obrazac 2) – prvi korak u procesu obnove temeljem kojeg se dobiva Odluka o obnovi. Rok za predaje zahtjeva za konstrukcijsku obnovu je 31.12.2025., a za cjelovitu obnovu 31.12.2030.
 • uklanjanje zgrade koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća (obrazac 3) – rok za predaju zahtjeva je 31.12.2021.
 • novčanu pomoć za:
  • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade (obrazac 6) – nastavak na Javni poziv za privremenu pomoć od 10.6.2020. (povrat do 12.000,00 po posebnom dijelu), rok predaje zahtjeva je do 30.6.2021.
  • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (obrazac 7) – ukoliko suvlasnici samostalno obnove zgradu, nakon Odluke o obnovi – rok predaje 31.12.2025.
  • za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće zgrade (obrazac 9) – rok predaje 30.6.2021.
 
po Javnom pozivu MGIPU-a (od 6/2020) za subvenciju radova privremene mjere sanacije na zgradama oštećenim u potresu (dimnjaci, zabatni zidovi, dizala, zaštita zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanje/pridržavanje opasnih dijelova zgrade) te nadalje prema Prvom programu mjera Zakona o obnovi (obrazac 6) do sada smo nadležnom ministarstvu prijavili 1446 zgrada u ukupnom iznosu od 100.889.906,00 kn te zaprimili 833 rješenja kojim je ukupno zgradama odobreno 29.309.158,15 kn.
 
Prijave se i dalje pripremaju i šalju, budući je za navedeno rok produžen do 30.6.2021. (sada u sklopu Prvog programa mjera, odnosno Zakona o obnovi)


 
Važno je napomenuti da je, prema Zakonu o obnovi i Prvom programu mjera, upravitelj  jedan od mogućih prijavitelja zgrada za obnovu budući da prijavitelj može biti i predstavnik suvlasnika.
Ukoliko suvlasnici tako odluče, upravitelj prikuplja potrebnu dokumentaciju te daje tehničku, pravnu i financijsku podršku (obrada zahtjeva za kreditiranjem) uz neophodnu intenzivnu suradnju i komunikaciju, kako sa predstavnicima i suvlasnicima, tako i svim uključenim nadležnim institucijama (MGIPU, odnosno Fondom za obnovu), a sve u cilju maksimalne podrške i pomoći svim zgradama pod našom upravom kako bi se što kvalitetnije pripremila sva tražena dokumentacija (definirana pojedinim obrascima zahtjeva) i zgrade uspješno prijavile za sanaciju i obnovu. 
Svi obrasci zahtjeva za obnovu, uklanjanje i novčanu pomoć odnose se na potres od 22.3.2020.

Svim suvlasnicima oštećenih zgrada pod našim upravljanjem (putem ugovornih predstavnika), te suvlasnicima čije se zgrade nalaze pod prinudnom upravom, dostavljeni su dopisi u obliku obavijesti i obrazloženja obrazaca i svih detalja  potrebnih za prijavu zgrada za obnovu nakon potresa, a sukladno Prvom programu mjera Zakona o obnovi. DOPIS – UGOVORENA UPRAVA, DOPIS – PRINUDNA UPRAVA
 
Za sve upite vezane uz pripremu dokumentacije i predaju zahtjeva nadležnom ministarstvu molimo da se obratite tehničkim referentima područnih službi zaduženim za vašu zgradu:
 
PS Centar: 6425 720, 6425 719, 6425 718, 6425 721
PS Medveščak: 6425 743, 6425 744, 6425 746
PS Maksimir: 6425 725, 6425 728, 6425 730, 6425 729, 6425 727, 6425 724
PS Peščenica: 6425 792, 6425 793
PS Trnje: 6425 801, 6425 802, 6425 805, 6425 806
PS Trešnjevka: 6425 775, 6425 776, 6425 786
PS Črnomerec: 6425 707
PS Dubrava: 6425 750
Ostala područja - Tehnički sektor (Savska 1): 4565 830
 
Korisni linkovi:

Obrasci za predaju zahtjeva https://mgipu.gov.hr/podnosenje-zahtjeva-za-obnovu-potresom-ostecenih-zgrada-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-i-zagrebacke-zupanije/11210
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mgipu.gov.hr/
Zakon o obnovi https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
Prvi program mjera https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_10_119_2309.html
Novi tehnički propis za građevinske konstrukcije https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_75_1448.html
Newsletter MGIPU (br 3.) – Sanacija posljedica potresa u Zagrebu i okolici https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Potres/MPGI.obnova.12.2020.pdf


Prosinac 2020
Za građane kojima su kuće i zgrade oštećene u potresu, od 30.12.2020. otvoren je besplatan pozivni centar 0800 2021 na koji mogu prijaviti oštećenja te zatražiti procjenu uporabljivosti svojih građevina.
Dodatne informacije i obrasci za prijavu nalaze se na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mgipu.gov.hr/vijesti/otvoren-call-centar-za-prijavu-zgrada-ostecenih-potresom-0800-2021/11330
 

Studeni 2020
30. listopada 2020. u Narodnim je novinama objavljen Prvi program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije kojim se utvrđuje način obnove i druge mjere i aktivnosti obnove odnosno uklanjanja oštećenih zgrada javne namjene, višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća.
 
OBRASCI ZAHTJEVA ZA OBNOVU
 
Novčana pomoć građanima za radove hitnih sanacija nastavit će se dodjeljivati temeljem Prvog Programa mjera.
 
Listopad 2020

Rujan 2020
 
Lipanj 2020

Svibanj 2020
 
Ožujak, travanj 2020