Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM

VAŽNA OBAVIJEST:
Rok za podnošenje obrazaca prema Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za sanaciju nakon potresa je do 31.12.2023.
Zbog pripreme dokumentacije za prijavu prema Ministarstvu, Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. zaprima zahtjeve do 15.12.2023.


U nastavku donosimo detaljne informacije, upute i aktualnosti vezano uz obnovu zgrada oštećenih potresom

Česta pitanja i odgovori


Privremena mjera prilikom sanacije zgrada nakon potresa

Nakon potresa koji su pogodili područje Grada Zagreba, nažalost postoje slučajevi u kojima suvlasnici ne žele statičaru osigurati pristup u svoj posebni dio (stan) u svrhu pregleda i izrade Projekta obnove nakon potresa ili ne žele iseliti iz svog posebnog dijela što je nužno zbog izvođenja radova.
 
Projekt obnove konstrukcije zgrade nužno je napraviti radi utvrđenja potrebnih radova ojačanja kako bi bila zadovoljena tražena potresna otpornost.
 
S obzirom na nužnost postupanja po projektu obnove i izvođenje radova konstrukcijske obnove nakon potresa, u slučaju da suvlasnik u takvoj zgradi sprječava ulazak u svoj posebni dio, biti će nužno pokretanje sudskog postupka određivanja privremene mjere protiv suvlasnika koji ne poštuju svoje zakonom propisane obveze.
 
Naime, odredbama čl 31. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano  da vlasništvo obvezuje i da je vlasnik dužan pridonositi općem dobru, pa je općenito prilikom izvršavanja svoga prava dužan postupati obzirno prema općim i tuđim interesima koji nisu protivni njegovu pravu.
 
Stoga je člankom 341. -343. Ovršnog zakona propisana mogućnost podnošenja prijedloga za privremenu mjeru kojom se osigurava provođenje tražbine.  Predlagatelj osiguranja mora istaknuti zahtjev u kojemu će točno označiti tražbinu čije osiguranje traži, odrediti kakvu mjeru traži i vrijeme njezina trajanja te, kada je to potrebno, sredstva osiguranja kojima će se privremena mjera prisilno ostvariti te predmet osiguranja.
 
Zbog nekooperativnosti određenih suvlasnika može doći i do financijske štete za stambenu zgradu ukoliko se ne izvedu potrebni radovi te tako ne dostigne projektom predviđena potresna otpornost. U tom slučaju, suvlasnici će zbog nepotpuno provedene obnove imati obvezu povrata sredstava koja je zgrada zaprimila za provođenje projekta obnove konstrukcije zgrade, a to su često milijunski iznosi koje suvlasnici mogu regresno potraživati izravno od suvlasnika koji štetu prouzroči.
 
Troškovi sudskog postupka privremene mjere predujmljuju se s računa zajedničke pričuve dok u slučaju uspješno provedene privremene mjere sredstva regresno nadoknađuje suvlasnik protiv kojega je privremena mjera pokrenuta.
 
Za pokretanje privremene mjere potrebno je dostaviti Zapisnik o provedenom tehničkom očevidu, fotografije oštećenja i zabilježenu činjenicu da suvlasnik odbija suradnju u izvođenju radova. Nakon provedenog očevida i odrađivanja potrebnih radnji sukladno postojećem Postupniku, nadležna područna služba (referent zgrade) dostaviti će Zapisnik sa potrebnom dokumentacijom u Odjel pravne podrške na daljnje postupanje.
 
Studeni 2023
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI

Listopad 2023
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI

Rujan 2023
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI


Kolovoz 2023
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI

Srpanj 2023
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI
 
Lipanj 2023
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI


Svibanj 2023
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI
 

Travanj 2023
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI
 


Ožujak 2023
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI
Podaci o prijavama MPGI do 31.3.2023.


Veljača 2023
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI
Podaci o prijavama MPGI do 28.2.2023.


Siječanj 2023.
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI


Prosinac 2022.
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI

Studeni 2022
 
POVEĆANA NOVČANA POMOĆ ZA RADOVE HITNE SANACIJE POTRESOM OŠTEĆENIH GRAĐEVINA
24. studenog 2022. godine Vlada RH donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Novost je da opravdani troškovi za radove zajedno s projektnom dokumentacijom mogu sada umjesto 16.000,00 kn iznositi maksimalno 22.500,00 kuna po posebnom dijelu. Više detalja možete pronaći na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_11_138_2078.html
GSKG će za svaku zgradu koja ispunjava uvjete podnijeti zahtjev za isplatom razlike novčane pomoći.

Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI
 

Listopad 2022
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI
 

Rujan 2022
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI

Kolovoz 2022
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI

Lipanj 2022
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI
 

Lipanj 2022
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI
 

Svibanj 2022
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI
Podaci o prijavama MPGI do 13.5.2022.


Travanj 2022
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI
Podaci o prijavama MPGI do 29.4.2022.

Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  MPGI
Podaci o prijavama MPGI do 8.4.2022.

Ožujak 2022
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka 
Podaci o prijavama MPGI do 18.3.2022.

Veljača 2022
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  
 


Siječanj 2022
 
Broj ukupno predanih zahtjeva i primljenih Rješenja i Odluka  
 

Studeni 2021.

Na snazi su izmjene i dopune Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije NN 117/2021 od 29.10.2021. (Pročišćeni tekst) - Zakon o obnovi zgrada ostećenih potresom - pročišćeni tekst.pdf

Najbitnije izmjene :

1) Konstruktivna obnova (popravak konstrukcije) u cijelosti se financira iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske odnosno sredstava proračuna Grada Zagreba

2) uređuju se pitanje nepostojećih zgrada

3) Za uklanjanje zgrade potrebna je natpolovična suglasnost suvlasnika

4) Sredstva za obnovu zgrade uplaćuju se prije početka radova na račun pričuve - u slučaju samostalne obnove

5) Obzirom da je financiranje 100 %, izuzima se podnošenje Obrasca 1 koji se odnosio na oslobođenje participacije osoba s invaliditetom i onih sa socijalnim statusom

6) I dalje je na snazi Javni poziv za iskaz interesa za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zgrada sa zelenom naljepnicom (U1 ili U2), a predviđa se i raspisivanje samog Javnog poziva (https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/fond-za-obnovu-zaprima-zahtjeve-za-organiziranu-obnovu-nekonstrukcijskih-elemenata/14027)

Više detalja možete pronaći:


Listopad 2021.
 
Javni poziv za iskazivanje interesa za organiziranu obnovu nekonstruktivnih elemenata zgrade
 
25.10.2021. na stranicama Fonda za obnovu  objavljen je Javni poziv kojim se iskazuje interes za organiziranu obnovu nekonstruktivnih elemenata zgrada (všz, s-pz, pz) i obiteljskih kuća, a kojima je dodijeljena zelena naljepnica U1 ili U2.
 
Javni poziv aktivan je do 07.11.2021. godine. Više detalja na https://www.fzo.hr/pages/informacije-za-javnost-dokumenti-za-javnost
 
Svrha Javnog poziva je evidencija zainteresiranih zgrada (redoslijed i prioriteti biti će utvrđeni od strane jedinica lokalne i područne samouprave) koje će biti pozvane na potpisivanje ugovora za regulacije međusobnih prava i obveza stranaka u postupku nekonstruktivne obnove, a nakon donošenja izmjena i dopuna Zakona o obnovi. Izmjenama i dopunama navedenog zakona definirati će se da li će Fond dobiti ovlasti za provođenje predmetne obnove. U slučaju toga, Fond će nakon donošenja izmjena i dopuna Zakona objaviti Javni poziv osobama pogođenim potresom za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata, s rokom prijave od minimalno 30 dana (s mogućnošću daljnjeg produživanja roka).
 
Apeliramo na predstavnike stambenih i stambeno-poslovnih zgrada te vlasnike/suvlasnike poslovnih zgrada da se prijave putem Digitalnog obrasca koji se nalazi na https://fzo.gov.hr ili da ispunjeni obrazac (kojeg možete preuzeti sa https://www.fzo.hr/pages/informacije-za-javnost-dokumenti-za-javnost) dostave osobno u Informativni centar „Obnova“ na adresi Ulica Kneza Mislava 2, Zagreb.
 
Ukoliko niste sigurni koja je naljepnica dodijeljena Vašoj zgradi, potvrdu o naljepnici moguće je zatražiti putem priloženog zahtjeva i poslati na e-mail adresu potvrdaopregledu@zagreb.hr ,  Sektoru za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata Grada Zagreba.
 
Obzirom da su i Upravitelji jedni od mogućih prijavitelja, ukoliko niste u mogućnosti samostalno izvršiti prijavu, za pomoć se možete obratiti i referentu GSKG-a nadležnom za Vašu zgradu, a sve kako bi obavili prijavu.
 
Za sve ostale i dodatne informacije upućujemo da se obratite Fondu za obnovu putem:
 
mail-a: ravnatelj@fzo.gov.hr
telefona: 01 6448 833 
 
Javni poziv, obrasci i korisne poveznice: 
https://www.fzo.hr/pages/informacije-za-javnost-dokumenti-za-javnost 
https://www.fzo.hr 
Javni poziv za iskaz interesa (pdf) 
Obrazac za iskazivanje interesa (pdf) 
Zahtjev za izdavanje potvrde o naljepnici (word)


Rujan 2021

Usvojen je novi program mjera za obnovu

Vlada je 9. rujna 2021. godine usvojila novi program mjera obnove zgrada oštećenih potresom u pet županija kojim su korigirane cijene izvođenja radova zbog rasta cijena na tržištu i produljeni rokovi za predaju zahtjeva iz obnove.

Više informacija:

Broj ukupno primljenih Rješenja za privremenu pomoć i podaci o poslanim obrascima
Podaci o prijavama MPGI do 17.9.2021.Za konstruktivnu obnovu (obrazac 2c) predano je 147 zahtjeva, a zaprimljeno je 15 privremenih odluka
 


Srpanj 2021

Broj ukupno primljenih Rješenja za privremenu pomoć i podaci o poslanim obrascima
Podaci o prijavama MPGI do 2.7.2021.
 Svibanj 2021


Broj ukupno primljenih Rješenja za privremenu pomoć i podaci o poslanim obrascima
Podaci o prijavama MPGI do 21.5.2021.
 Za konstruktivnu obnovu (obrazac 2) predana su 82 zahtjeva, a zaprimljeno je 12 odluka.

Travanj 2021
 
Povećanje novčane pomoći sa 12.000,00kn na 16.000,00 po posebnom dijelu
 
Vlada je 1. travnja 2021. godine donijela Odluku kojom se novčana pomoć za sanaciju krovišta, zabatnih zidova, dimnjaka, stubišta i dizala sa dosadašnjih 12.000 kuna povećava na 16.000 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade, odnosno na 25.000 kuna po obiteljskoj kući ukoliko nema više posebnih dijelova.Svi oni koji su novčana sredstva već dobili mogu tražiti refundaciju troška do tog iznosa uz podnošenje zahtjeva (na obrascu 5) i u tom zahtjevu se pozvati na KLASU Rješenja po kojem je isplaćen prethodni iznos od 12.000 kuna. Nije potrebno prikupljati dodatnu dokumentaciju.
 
Više informacija na:
 
Za sve upite vezane uz pripremu dokumentacije i predaju zahtjeva nadležnom ministarstvu molimo da se obratite tehničkim referentima područnih službi zaduženim za vašu zgradu.

Broj ukupno primljenih Rješenja za privremenu pomoć i podaci o poslanim obrascima
Podaci o prijavama MPGI do 16.4.2021.
 
 

Ožujak 2021
 
Broj ukupno primljenih Rješenja za privremenu pomoć i podatke o poslanim obrascima
Podaci o prijavama MPGI do 5.3.2021.Zahtjeva za konstruktivnu obnovu (obrazac 2) predano je za 9 zgrada
Po obrascu 5 ( nastavak- privremena pomoć) prijavljeno je 7 zgrada u iznosu od 983.090,00 kn. 


Veljača 2021

Novi Program mjera i novi obrasci zahtjeva za obnovu potresom oštećenih zgrada
 
Na stranicama nadležnog ministarstva, objavljeni su novi pojednostavljeni obrasci i novi Program mjera.
Istima je sada uključena mogućnost prijave i uslijed potresa 28. i 29.12.2020.
 
Detaljnije na:
https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/graditeljstvo-98/obrasci-zahtjeva-za-obnovu-potresom-ostecenih-zgrada-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-i-zagrebacke-zupanije-osim-opcina-kravarsko-i-pokupsko/11546
 
Obrasci koje može, u dogovoru sa suvlasnicima, podnijeti upravitelj (izmijenjeni brojevi obrazaca) i novi rokovi podnošenja zahtjeva:
 • Obrazac 2c - zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade ili poslovne zgrade  – rok do 31. prosinca 2027. za konstrukcijsku obnovu zgrade, rok do 31. prosinca 2030. za cjelovitu obnovu zgrade
 • Obrazac 3 - zahtjev za uklanjanje potresom uništene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće – rok do 31. prosinca 2021.
 • Obrazac 5 - zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće – rok predaje do 30.12.2021.
 • Obrazac 6 - zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade ili obiteljske kuće - rok do 31. prosinca 2027.
 • Obrazac 8 - zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade ili obiteljske kuće – rok do 30. lipnja 2021.
Siječan 2021
 
Zakonom o obnovi i Prvim programom mjera propisani su svi potrebni uvjeti, dokumentacija i rokovi za prijavu potresom oštećenih zgrada za:
 • obnovu postojeće potresom oštećene zgrade (obrazac 2) – prvi korak u procesu obnove temeljem kojeg se dobiva Odluka o obnovi. Rok za predaje zahtjeva za konstrukcijsku obnovu je 31.12.2025., a za cjelovitu obnovu 31.12.2030.
 • uklanjanje zgrade koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća (obrazac 3) – rok za predaju zahtjeva je 31.12.2021.
 • novčanu pomoć za:
  • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade (obrazac 6) – nastavak na Javni poziv za privremenu pomoć od 10.6.2020. (povrat do 12.000,00 po posebnom dijelu), rok predaje zahtjeva je do 30.6.2021.
  • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (obrazac 7) – ukoliko suvlasnici samostalno obnove zgradu, nakon Odluke o obnovi – rok predaje 31.12.2025.
  • za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće zgrade (obrazac 9) – rok predaje 30.6.2021.
 
po Javnom pozivu MGIPU-a (od 6/2020) za subvenciju radova privremene mjere sanacije na zgradama oštećenim u potresu (dimnjaci, zabatni zidovi, dizala, zaštita zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanje/pridržavanje opasnih dijelova zgrade) te nadalje prema Prvom programu mjera Zakona o obnovi (obrazac 6) do sada smo nadležnom ministarstvu prijavili 1446 zgrada u ukupnom iznosu od 100.889.906,00 kn te zaprimili 833 rješenja kojim je ukupno zgradama odobreno 29.309.158,15 kn.
 
Prijave se i dalje pripremaju i šalju, budući je za navedeno rok produžen do 30.6.2021. (sada u sklopu Prvog programa mjera, odnosno Zakona o obnovi)


 
Važno je napomenuti da je, prema Zakonu o obnovi i Prvom programu mjera, upravitelj  jedan od mogućih prijavitelja zgrada za obnovu budući da prijavitelj može biti i predstavnik suvlasnika.
Ukoliko suvlasnici tako odluče, upravitelj prikuplja potrebnu dokumentaciju te daje tehničku, pravnu i financijsku podršku (obrada zahtjeva za kreditiranjem) uz neophodnu intenzivnu suradnju i komunikaciju, kako sa predstavnicima i suvlasnicima, tako i svim uključenim nadležnim institucijama (MGIPU, odnosno Fondom za obnovu), a sve u cilju maksimalne podrške i pomoći svim zgradama pod našom upravom kako bi se što kvalitetnije pripremila sva tražena dokumentacija (definirana pojedinim obrascima zahtjeva) i zgrade uspješno prijavile za sanaciju i obnovu. 
Svi obrasci zahtjeva za obnovu, uklanjanje i novčanu pomoć odnose se na potres od 22.3.2020.

Svim suvlasnicima oštećenih zgrada pod našim upravljanjem (putem ugovornih predstavnika), te suvlasnicima čije se zgrade nalaze pod prinudnom upravom, dostavljeni su dopisi u obliku obavijesti i obrazloženja obrazaca i svih detalja  potrebnih za prijavu zgrada za obnovu nakon potresa, a sukladno Prvom programu mjera Zakona o obnovi. DOPIS – UGOVORENA UPRAVA, DOPIS – PRINUDNA UPRAVA
 
Za sve upite vezane uz pripremu dokumentacije i predaju zahtjeva nadležnom ministarstvu molimo da se obratite tehničkim referentima područnih službi zaduženim za vašu zgradu:
 
PS Centar: 6425 720, 6425 719, 6425 718, 6425 721
PS Medveščak: 6425 743, 6425 744, 6425 746
PS Maksimir: 6425 725, 6425 728, 6425 730, 6425 729, 6425 727, 6425 724
PS Peščenica: 6425 792, 6425 793
PS Trnje: 6425 801, 6425 802, 6425 805, 6425 806
PS Trešnjevka: 6425 775, 6425 776, 6425 786
PS Črnomerec: 6425 707
PS Dubrava: 6425 750
Ostala područja - Tehnički sektor (Savska 1): 4565 830
 
Korisni linkovi:

Obrasci za predaju zahtjeva https://mgipu.gov.hr/podnosenje-zahtjeva-za-obnovu-potresom-ostecenih-zgrada-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-i-zagrebacke-zupanije/11210
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mgipu.gov.hr/
Zakon o obnovi https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
Prvi program mjera https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_10_119_2309.html
Novi tehnički propis za građevinske konstrukcije https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_75_1448.html
Newsletter MGIPU (br 3.) – Sanacija posljedica potresa u Zagrebu i okolici https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Potres/MPGI.obnova.12.2020.pdf


Prosinac 2020
Za građane kojima su kuće i zgrade oštećene u potresu, od 30.12.2020. otvoren je besplatan pozivni centar 0800 2021 na koji mogu prijaviti oštećenja te zatražiti procjenu uporabljivosti svojih građevina.
Dodatne informacije i obrasci za prijavu nalaze se na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mgipu.gov.hr/vijesti/otvoren-call-centar-za-prijavu-zgrada-ostecenih-potresom-0800-2021/11330
 

Studeni 2020
30. listopada 2020. u Narodnim je novinama objavljen Prvi program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije kojim se utvrđuje način obnove i druge mjere i aktivnosti obnove odnosno uklanjanja oštećenih zgrada javne namjene, višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća.
 
OBRASCI ZAHTJEVA ZA OBNOVU
 
Novčana pomoć građanima za radove hitnih sanacija nastavit će se dodjeljivati temeljem Prvog Programa mjera.
 
Listopad 2020

Rujan 2020
 
Lipanj 2020

Svibanj 2020
 
Ožujak, travanj 2020