Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

SANACIJA ZGRADA NAKON POTRESA

GSKG, kao najveći upravitelj u Zagrebu, u protekla dva mjeseca bilježi vrlo intenzivno i izrazito zahtjevno razdoblje, posebno kada znamo da je najveći broj zgrada zagrebačkog centra upravo pod upravljanjem našeg Društva.
Od trenutka potresa (22.3.o.g.) putem svojih tehničkih službi, Dispečerskog centra za hitne intervencije (0-24 sata) i izvoditelja radova konstantno smo na terenu u otklanjanju problema uzrokovanih potresom.
Kroz stalnu koordinaciju sa svim gradskim i državnim službama  poduzimamo sve potrebno u cilju što bržeg rješavanja trenutne situacije.
Preko naših tehničkih područnih službi na kojima je evidentiran najveći broj oštećenih zgrada (Centar, Črnomerec, Maksimir, Medveščak, Trešnjevka i Trnje) zaprimljeno je od strane suvlasnika i njihovih predstavnika preko 1.700 dojava oštećenja. Zahvaljujući velikom angažmanu i odličnoj suradnji do sad je odrađeno više od 95% zahtjeva uz pomoć 50-ak naših ekipa sa svom raspoloživom  (teškom) mehanizacijom.
Svakako treba istaknuti da je tu riječ o brojnim i iznimno složenim intervencijama na: sanaciji i uklanjanju oštećenih dimnjaka (ručno ili putem teških dizalica), oštećenog crijepa i limarije, uklanjanju cigle i svih opasnih dijelova  s oštećenih zabatnih zidova, uklanjanju betonskih kapa na krovovima, prepokrivanje krova, stavljanje PVC zaštite na oštećene dijelove te brojni drugi neophodni koje rješavamo u najkraćem mogućem roku.
Nakon odrađenih hitnih intervencija, u dogovoru i uz suglasnost suvlasnika, odnosno predstavnika zgrada kreće se u daljnju sanaciju oštećenja, što je trenutno glavni fokus naših tehničkih službi.
Važno je naglasiti da nužne radove, prije svega one koji ugrožavaju živote i zdravlje ljudi, suvlasnici moraju izvesti na način da za to osiguraju sredstva  putem pričuve, bez obzira na nadoknadu opravdanih troškova koja bi se osigurala  donesenom Odlukom Vlade i najavljenim Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom.
U svrhu osiguranja potrebnih sredstava, suvlasnici nam gotovo svakodnevno upućuju zahtjeve za odobravanjem kredita. Do sada smo ih zaprimili cca 300 i obrađujemo ih u najkraćem mogućem roku, kako bi suvlasnicima zgrada pod našim upravljanjem omogućili najoptimalnije uvjete financiranja sanacije.
Naše tehničke službe su svakodnevno na terenu i u stalnoj koordinaciji sa predstavnicima, odnosno suvlasnicima oštećenih zgrada. Za sve Vaše upite vezane uz daljnje korake sanacije (detaljni pregledi statičara/Izrada projekta sanacije, financijska analiza, izbor mogućih izvoditelja, stručni nadzor i sl.) stojimo na raspolaganju putem kontakata naših područnih službi https://www.gskg.hr/default.aspx?id=191 kao i na info@gskg.hr
 
Korisni linkovi: