Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Plaćanja i refundacije iz sredstava pričuve zgrade

Plaćanja i refundacije iz sredstava pričuve zgrade
Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Članak 90.), sredstva pričuve  su namjenska sredstva za održavanje zajedničkih dijelova zgrade, te nije dozvoljeno nenamjensko trošenje sredstava pričuve.
Sa računa pričuve zgrade MOGU SE REFUNDIRATI npr. troškovi sredstava za čišćenje, žarulje, vijci, baterije, boja za farbanje ili krečenje i sličan sitni potrošni materijal koji se koristi za održavanje zajedničkih dijelova zgrada sukladno usvojenom Godišnjem programu upravljanja. 
Račun mora biti ovjeren od strane predstavnika suvlasnika.
Sa računa pričuve zgrade NE MOGU SE REFUNDIDRATI troškovi za npr: tramvajske karte, vreće za smeće (ZG vrećice), vijenci, buketi, svijeće i slično u slučaju smrti nekog od suvlasnika ili nekog drugoga, hrana i piće, usisivači, mikseri, kosilice, lonci, čaše, tanjuri, vješalice, ormari i slično jer bi u tom slučaju sredstva bila potrošena nenamjenski.
Refundacije troškova za nabavke sitnog i potrošnog materijala od 1.1.2023. godine predstavnicima suvlasnika isplaćuje se isključivo na njihov tekući ili žiro račun. U tu svrhu predstavnici će trebati ispuniti zahtjev te uz isti priložiti original račun koji se refundira. Zahtjevi se predaju tehničkim Područnim službama, odnosno referentima pojedine zgrade. Zahtjev preuzmite ovdje