Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Obavijest građanima – izdana su nova rješenja o obvezi plaćanja naknade za uređenje voda

Budući da su 21.12.2017. stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, prema uputi Hrvatskih voda, u čije ime GSKG d.o.o. obavlja poslove ažuriranja podataka i naplatu naknade za uređenje voda,  
svim obveznicima su izdana nova rješenja o obvezi plaćanja te naknade.
Rješenja se dostavljaju preporučeno s povratnicom, a datum primjene je od 1.1.2018.g.
U obračunskom dijelu za obveznike se nije ništa promijenilo jer se primjenjuje važeća Uredba o obračunu o visini naknade za uređenje voda te iznosi za uplatu ostaju isti kao i do sada.
Rješenja se dostavljaju posebno, a uplatnice je potrebno uplaćivati dinamikom kako budu dostavljene obvezniku i ne treba ništa posebno plaćati, a iznosi su vidljivi na jedinstvenoj uplatnici Zagrebačkog holdinga d.o.o.