Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Javni poziv izvoditeljima za dostavu ponuda za izradu Bokseva za smještaj spremnika za komunalni otpad u gradu Zagrebu

 Poštovani,
 
Ovim putem pozivaju se izvoditelji da dostave ponude za izradu Bokseva za smještaj spremnika za komunalni otpad u gradu Zagrebu prema projektu i troškovniku koje možete preuzeti u nastavku ove Internet stranice. 
 
Rok za dostavu ponuda: 21.10.2022., 12:00 sati
 
Dodatni uvjeti:
- Ponude se dostavljaju samo za izradu Bokseva BEZ GRAĐEVINSKIH RADOVA. 
- Mogućnost isporuke minimalno 10 bokseva mjesečno neovisno o veličini odnosno broju spremnika za otpad.
- Rok isporuke boksa od trenutka narudžbe 30 dana. 
- Iskazane cijene u ponudama neće se mijenjati do 31. prosinca 2022. 
- Suglasnost za objavu naziva tvrtke ili obrta sa ponuđenom cijenom po završetku natječaja
 
Sve dostavljene ponude moraju biti u skladu sa tipskim projektima.
 
Svoju ponudu koja sadrži ispunjen troškovnik u excel datoteci (nisu dozvoljene izmjene opisa stavki, količina i alternativne ponude) i obrazac ponude molimo dostavite na mail adresu: boksevi@gskg.hr.