Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

(Ne)plaćanje pričuve

Jedan od najvažnijih uvjeta za nesmetano funkcioniranje zgrada je plaćanje pričuve. To znači da upravo ispunjavanjem te obveze, koja je definirana Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96), suvlasnici omogućuju redovno održavanje zgrade, a time i poboljšanje kvalitete življenja u njoj. Kako je riječ o zajedničkim sredstvima, oni sami odlučuju o visini tog iznosa kao i o načinu korištenja, a takve odluke donose temeljem natpolovične suglasnosti, gledano prema visini suvlasničkog udjela (kvadraturi).
 
Znači, kod pričuve je bitno da njezin iznos osigurava izvođenje potrebnih radova na zgradi. U slučaju nužnosti većih sanacija (pročelja, krova, dizala…), a na zajedničkom računu zgrade ne postoje dostatna sredstva, suvlasnicima predlažemo povećanje pričuve te mogućnost povoljnog kreditiranja. Tu je važno istaknuti da se takvi radovi mogu izvesti samo u slučaju da suvlasnici osiguraju potreban iznos, o čemu također odlučuju natpolovičnom većinom.
 
No, unatoč činjenici da je plaćanje pričuve zakonski regulirano, većina upravitelja se u praksi i dalje susreće s problemom nerazumijevanja i neprihvaćanja te obveze.

Iako je naša uspješnost naplate pričuve, kao upravitelja cca173.000 stambenih, poslovnih i garažnih prostora, zadovoljavajuća (oko 95%), nažalost i dalje ima onih koji zanemaruju tu obvezu, zaboravljajući da time prvenstveno štete ostalim suvlasnicima i redovitim platišama. Ali i sebi samima jer u konačnici, temeljem Ovršnog zakona, tu obvezu moraju podmiriti.
 
U slučaju da pojedini suvlasnici ne plaćaju pričuvu, provodimo sljedeće mjere:
 
Kontinuirano opominjanje dužnika
  • provodi se svaki mjesec tako da se na redovitim nalozima za plaćanje (uplatnicama) naznačuje postojeći dug i stanja na određeni datum
Opomene pred ovrhu
  • šalju se svim dužnicima jednom godišnje, prije pokretanja postupka prisilne naplate i odnose se na dugovanja za prethodnu godinu
 Prisilna naplata pričuve
  • pokreće se nakon neuspješnih opomena tako da javni bilježnik dostavlja rješenje o ovrsi. U slučaju da to ne uspije, tada se u suradnji s drugim institucijama provodi detaljna provjera podataka o dužniku kako bi se u konačnici mogla provesti naplata postojećeg dugovanja.
Ako dužnik uloži prigovor temeljem rješenja o ovrsi, prekida se taj postupak i pokreće parnica.