Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI
GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu www.gskg.hr

Status usklađenosti
Mrežna stranica www.gskg.hr  je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, zbog dolje navedenih iznimki. 
Nepristupačni sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:
  1. slike ne sadrže <alt> atribute
  2. slike ne sadrže tekstualni oblik
  3. kroz sadržaj stranice nije moguće kretanje samo putem tipkovnice
Podizanje razine pristupačnosti
GSKG d.o.o. je odmah poduzeo određene aktivnosti u svrhu usklađenja sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske. Izrađen je poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti 
Tako je omogućena opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom, opcija povećanja odnosno smanjenja fonta, promjena kontrasta te mogućnost uključivanja opcije podcrtavanja linkova.
GSKG d.o.o. će i dalje poduzimati aktivnosti kojima će nastojati postići usklađenost zakonskim odredbama, te će u tu svrhu pristupiti nadogradnji, odnosno redizajnu web stranice.
Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 18.9.2020. primjenom metode samoprocjene.
Nakon navedene nadogradnje ista je ažurirana 28.9.2020.
Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva GSKG-u možete dobiti povratne informacije ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.
Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.gskg.hr korisnici mogu uputiti:
  1. elektroničkom poštom: info@gskg.hr
  2. telefonom: +385 1 4565 863 i +385 1 4565 885
  3. poštom: GSKG d.o.o., Savska cesta 1, 10 000 Zagreb
Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.


Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt :
Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3
10000 Zagreb
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr