Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Izračun naknade za predstavnika, čistačicu, kotlovničara, domara

Poštovani suvlasnici,

ukratko vas želimo upoznati s obvezama plaćanja poreza i doprinosa na naknade predstavnika ili osoba koje obavljaju poslove čišćenja te neke druge slične poslove. Ove naknade spadaju u povremene poslove i u smislu Zakona o porezu na dohodak (čl.5 st.2. toč.6) definirane su kao drugi dohodak.
 
Od 1.1.2017. u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 115 od 9.12.2016.). 
U skladu s navedenim Zakonom  svim primateljima ovih naknada, umirovljenicima, osobama u radnom odnosu ili nezaposlenima obračunavaju se jednake stope poreza i doprinosa i to:
- obračunava se doprinos za mirovinsko osiguranje iz bruto naknada 10% (1.st.MIO)
ili 7,5% (1.st. MIO) i 2,5% (2.st. MIO)
- doprinos za zdravstveno osiguranje 7,5% na bruto naknade
- porez na dohodak 23,60 % (Grad Zagreb)
 
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (N.N.114/23) koji je u primjeni od 01.01.2024. prirez se više ne obračunava.
 
Koeficijent za preračunavanje neto naknade na bruto iznosi 1,563409 (Grad Zagreb)
GSKG d.o.o., kao upravitelj i isplatitelj naknada, obračunava sve zakonske obveze plaćanja poreza i doprinosa, odnosno dostavljamo obrasce poreznoj upravi pri svakoj isplati naknada. 
Ove bruto naknade moraju biti osigurane kroz GPU zgrade koji dogovarate s našim područnim uredima.
 

 
neto naknada drugi dohodak
 
bruto naknada drugi dohodak