Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Produljen je rok za pokretanje upisa zgrada u zemljišne knjige


Pravilnikom je ukinuta i obveza izrade elaborata etažiranja, tj. potvrde da je posebni dio samostalna uporabna cjelina čime je otklonjena najveća prepreka u dosadašnjem postupku etažiranja zgrada.
Tako je novim Zakonom o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određeno da svi upravitelji taj postupak trebaju pokrenuti do 31. prosinca 2015.
Podsjetimo, riječ je o obvezi kojom su obuhvaćene sve neupisane zgrade izgrađene do 1. siječnja 1997.
Deseta novela Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima olakšala je upis u zemljišne knjige. Naime, njome je izričito rečeno da za upis vlasništva posebnog dijela koji nije bio upisan u knjigu položenih ugovora, nije potrebna pisana suglasnost svih suvlasnika. Pravilnikom je ukinuta i obveza izrade elaborata etažiranja, tj. potvrde da je posebni dio samostalna uporabna cjelina čime je otklonjena najveća prepreka u dosadašnjem postupku etažiranja zgrada. Postupak povezivanja obuhvaća upis katastarske čestice i promjene izgrađenosti, upis posebnog dijela te prava vlasništva na posebnim dijelovima. Nakon prikupljanja dokumentacije (iz Ureda za katastar, zemljišne knjige, gradskih ureda i drugih službi) te izrade geodetskog elaborata ako je čestica promijenjena u katastru, ali ne i u zemljišnoj knjizi, upravitelj zgrade podnosi prijedlog za uknjižbu zemljišnoknjižnom sudu.
Troškove postupka snose svi suvlasnici, a naplaćuju se iz sredstava pričuve.
Dodatne informacije možete dobiti u Odjelu etažiranja GSKG-a, Savska cesta 1, tel. 01 45 65 883.