Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Zakon o tržištu toplinske energije

Poštovani suvlasnici,

početkom rujna 2015. na snagu je  stupila Uredba o izmjenama i dopunama Zakon o tržištu toplinske energije (NN 95/2015). Ista propisuje 1.rujan 2016. kao krajnji rok za sklapanje ugovora s kupcem toplinske energije, kao i određene promjene načina izdvajanja zgrade/građevine iz toplinskog sustava
NN 95/2015

Početkom srpnja 2013. na snagu je stupio Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/2013) 
Njime se propisuje niz novih mjera koje uređuju područje toplinarstva - od proizvodnje, distribucije do opskrbe toplinskom energijom i mjere za postizanje energetske učinkovitosti u toplinskim sustavima. 
Neke od važnijih novosti su podjela toplinskih sustava u tri vrste: samostalni, zatvoreni i centralni
Samostalni toplinski sustav (Čl.12) sastoji se od kotlovnice, unutarnje instalacije, mjerila toplinske energije, kojim upravlja kupac toplinske energije. 
Zatvoreni toplinski sustav (Čl. 13) može obuhvaćati više stambeno - poslovnih zgrada koje imaju zajednički toplinski sustav za koji nije potrebno ishoditi ugovor o koncesiji, a opskrbu toplinskom energijom kupca obavlja samo jedan opskrbljivač te isti mora osigurati stručno upravljanje i održavanje sustava. 
Centralni toplinski sustav (Čl. 14) obuhvaća više zgrada, a proizvodnju i opskrbu toplinskom energijom može obavljati jedan ili više energetskih subjekata dok distribuciju obavlja samo jedan (temeljem ugovora o koncesiji). 
Kupac toplinske energije je novi pojam u energetskom gospodarstvu. Radi se o djelatnosti koju može obavljati pravna ili fizička osoba, a koja u ime i za račun vlasnika/suvlasnika (krajnjeg kupca) kupuje energent – gorivo za proizvodnju toplinske energije u samostalnom toplinskom sustavu odnosno toplinsku energiju od opskrbljivača u zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu (Čl.11). 
Odluku o izboru kupca donosi većina suvlasnika (prema suvlasničkim udjelima), temeljem čega njihov ovlašteni predstavnik sklapa ugovor o potrošnji toplinske energije s odabranim kupcem na razdoblje ne kraće od jedne godine, a ugovor se smatra sklopljenim sa svim krajnjim kupcima (suvlasnicima) unutar zgrade/građevine. 
Zakonom je, među ostalim, propisano i da, zbog racionalizacije potrošnje toplinske energije te pravednije raspodjele troškova, (su)vlasnici samostalnih uporabnih cjelina/stanova imaju obvezu ugradnje uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnici) ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije (kalorimetri). 
Rok ugradnje za zgrade/građevine s više od 70 stanova spojenih na toplinski sustav je do 31.12.2015. god., a za one od 2 i više do 31.12.2016.
U zgradi /građevini uređaji za regulaciju i mjerni uređaji ugrađuju se u svaku samostalnu uporabnu cjelinu. Zbog potrebe jedinstvenog sustava očitanja i naplate, svi navedeni mjerni uređaji moraju biti od istog (jednog proizvođača) kojeg suvlasnici u zgradi slobodno izaberu.
Kazne za nepridržavanje navedenih rokova su od 10.000,00 do 50.000,00 kuna (Čl. 50.) 
NN 80/2013

Kontakt osobe:
·         Vesna Godec, dipl.ing.stroj., tel.4565-905
·         Tatjana Perenčević, dipl.ing.stroj., tel.4565-904,
·         Emina Laslo, mag.ing.mech, tel.4565-808,