Zagrebački Holding  
HR  EN    Mapa webaKontakti
 
 

Financiranje putem zajmova GSKG-a

VRSTE ZAJMOVA KOJE NUDIMO:

1) KRATKOROČNI ZAJAM IZ SREDSTAVA GSKG-a

Odobrava se suvlasnicima za male i nužne radove uz sljedeće uvjete:
  1. visina zajma do iznosa tromjesečne pričuve planirane godišnjim programom upravljanja za hitne i male popravke odnosno iznosa negativnog salda
  2. rok povrata sredstava do 12 mjeseci
  3. godišnja kamatna stopa prema posebnoj odluci GSKG-a - KAMATNA STOPA 5,00%
  4. suglasnost da GSKG ima pravo iz sredstava pričuve prvenstveno podmiriti otplate zajma, prije isplate ostalih troškova
  5. izjava o odricanju prava na otkaz ili raskid ugovora o upravljanju 2 godine dulje od isteka roka otplate zajma
Potrebu korištenja kratkoročnog zajma utvrđuje tehnički referent na nadležnoj područnoj službi te priprema prijedlog ugovora o takvom zajmu kojim se uređuju međusobna prava i obveze suvlasnika i GSKG-a.
Ugovor, potpisan po predstavniku suvlasnika, tehnički referent dostavlja Povjerenstvu za odobrenje zajmova, koje ga nakon odobrenja dostavlja direktoru GSKG-a na potpis.

2) DUGOROČNI ZAJAM IZ SREDSTAVA GSKG-a

Takav je zajam namijenjen financiranju radova na održavanju zgrade, pokriću manipulativnih troškova i troškova nadzora. Suvlasnicima se odobrava zajam iz sredstava GSKG-a uz sljedeće uvjete:
  1. rok povrata od 12 do 24 mjeseca, sukladno odluci suvlasnika
  2. godišnja kamatna stopa je u skladu s posebnom odlukom GSKG-a - KAMATNA STOPA 5,00%
  3. suglasnost da GSKG ima pravo prije isplate ostalih troškova prvenstveno podmiri otplate zajma iz pričuve te pravo njezinog povećanja ako trenutna sredstva nisu dovoljna za to
  4. izjava o odricanju prava na otkaz ili raskid ugovora o upravljanju 2 godine nakon isteka roka otplate zajma, osim zbog neispunjenja te obveze
Kod odobravanja zajma za pokriće negativnog salda i zajma za financiranje radova planiraju se i sredstva za manipulativne troškove i troškova nadzora. Ukoliko na računu zgrade nedostaju samo sredstva za pokriće navedenih troškova zajam se odobrava samo u tu svrhu.

3) ZAJAM IZ SREDSTAVA POSLOVNE BANKE

Suvlasnicima višestambenih zgrada omogućeno je financiranje radova za obnovu zajedničkih dijelova i uređaja zgrade uz rok otplate do 15 godina prema uvjetima poslovnih banaka.

Kontakt za više informacija:

01/4565-952
01/4565-889
ugovaranje@gskg.hr